Endringer i kravene ved sentral godkjenning er lagt ut på høring.

Arild Gustavsen - 02.07.2018

Dette er helt utrolig morsomt for oss som har vært med hele tiden. Myndighetene går nå i sirkel. Nå er de kommet tilbake til 2003. Høringsforslaget går ut på at man skal se på foretakets samlede ledelse sin kompetanse.  Manglende praksis hos den ene kan kompenseres med den annens, det samme gjelder utdanning. Og det presiseres at Teknisk Fagskole (120 studiepoeng) er mer verd enn et mesterbrev – altså ikke sidestilt slik mange har oppfattet regleverket. I utgangspunktet synes utkastet uproblematisk, og i tråd meg hva vi tenkte ville komme. Kun en finjustering. Ingen reell endring. 

Men; RIF har gått i flatspinn. De mener at Teknisk fagskole er en fagutdanning. Hvor de har fått dette fra er vanskelig å si. Fagutdanning er fagbrev og mesterbrev. Teknisk utdanning er Teknisk fagskole (120 poeng), Ingeniør (180 poeng) og sivilingeniør (300 poeng). Det er fristende og minne RIF om at øyet ikke ser. Øyet fanger signaler og sender dem til hjernen. Hjernen tolker signalene. RIF sin hjerne tolker med andre ord noe annet i det den ser – enn de flestre andre i bransjen. Men la gå. Ingeniører er ikke å forakte. Vi trenger flere av dem.