Endringer i kriteriene for tiltaksklasse 3 – Tømrerarbeider – ved den sentrale godkjenningsordningen.

Arild Gustavsen - 01.11.2020

 

 

Tidligere måtte man vise til erfaring for oppføring av bygg med mer enn 5 etasjer. Nå er kriteriene endret til erfaring i pålitelighetsklasse 2 og 3, jf. NS 1990+NA. For mange åpner da mulighetene seg.