Endringer ifbm. sentral godkjenning

Arild Gustavsen - 06.01.2020

Det kreves nå dokumentert arbeidsavtale ved både første gangs søknader og fornyelser. Avtalen skal være skriftlig, og vi anbefaler alle å benytte KS-5200 i Argus Safedoc.