Endringer med hensyn på søknader om arbeidsvarsling på vei.

Arild Gustavsen - 07.12.2020

 

Fra nå av skal alle arbeidsvarslingssøknader leveres digitalt på vegvesen.no, med innlogging via Dinside. Innlogging på Di side er gjennom ID-porten. Arbeidsvarslingssøknaden krever tilgang i Altinn. Søkeren må på forhånd ha fått tildelt denne tilgangen fra selskapet han eller hun søker på vegne av. Den gamle ordningen med søknad i Excel blir avviklet, skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Og et hjertesukk fra oss trafikanter: Ved nedsatt hastighet forbi arbeidsområdet skal endringen varsles på begge sider av veien. Repetisjon av redusert hastighet skal gjøres for 500 meter på høyre side av veien. Det syndes over en lav sko med akkurat dette!