Enormt sprik mellom kravene ved tilsyn og kravene til dokumentasjon ved større oppdrag.

Arild Gustavsen - 24.09.2018

Vi opplever at myndigheter og marked lever i to helt forskjellige virkeligheter. Mens oppdragsgivere og byggherrer er opptatt av faglig gode leveranser, er myndighetene opptatt av rutiner som ingen opplever særlig relevante. I seriøsitetskravene ved sentral godkjenning inngår det krav til HMS-erklæring. Dersom den er signert – er Direktoratet fornøyd. Du kan jo forsøke å vise frem en HMS-erklæring til Statnett ved oppstart av et nytt prosjekt. Javel, sier de – men dette holder ikke for oss. Vi skal se at du har tilpasset eget HMS-arbeid til vår SHA-plan, og vi vil se hvordan du har risikovurdert de forhold vi har pekt på i SHA-planen. Vi vil også vite hvordan du har vurdert konsekvensen av de tiltak du selv foreslår for å redusere risikoen...

Tiden er inne for å skaffe seg tilstrekkelige kunnskaper i risikovurdering innenfor både HMS, kvalitet og det ytre miljø. Vårt første kurs går av stabelen 11. oktober på Kløfta, og det er fortsatt ledige plasser. Ta kontakt med Gro hos oss.