Fengselstraff for uaktsomhet.

Arild Gustavsen - 29.04.2019

På bakgrunn av en dødsulykke, fikk en gravemaskinfører nylig fengselstraff for ikke å ha sjekket at skuffen satt fast i HK-festet. Han hevdet selv at han hadde kontrollert dette slik sikkerhetsinstruksen sier. Retten sjekket dette ut, og kom til at dersom han hadde gjort det han hevdet at han hadde gjort, ville skuffen aldri ha løsnet. Han fikk likevel en mild straff, og slapp også saksomkostninger fordi retten mente han ikke hadde handlet grovt uaktsomt. Så – vil du slippe å bli innesperret – tar du HMS-kravene på alvor i din hverdag.

 Instruksen for bruk av gravemaskin i Argus sine publikasjoner er revidert på bakrunn av dette.