Forbud mot kjøp fra ikke godkjente renholdsvirksomheter

Arild Gustavsen - 29.05.2012

Arbeidsdepartementet har vedtatt en ny forskrift som sier at alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må godkjennes av Arbeidstilsynet for å drive lovlig. I forskriften slås det også fast at det fra 1. desember 2012 vil bli forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjente.