Forenklinger i byggesaksforskriften (SAK)

Arild Gustavsen - 10.08.2015

DiBk melder at pr. 1. juli ble byggesaksforskriften (SAK) endret slik at mange byggeprosjekter nå kan settes i gang på egen eiendom uten søknad til kommunen. Det er også gjort forenklinger i blant annet reglene om nabovarsel og tidsfrister.

 

Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket, blant annet med arealplaner som gjelder for området. Du må finne ut hva, hvor og hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din.

 

De viktigste endringene er gjort i § 4-1 om unntak fra søknadsplikt, § 5-2 om nabovarsel, i kapittel 7 om tidsfrister for saksbehandling og § 8-1 om ferdigattest for eldre bygg.

 

Blankettene i Argus byggesak er nå korrigert for de endringer som har påvirket innholdet i disse.