Fortsatt leveringstrøbbel på sentrale produkter, men på tross av det er markedssituasjonen i BA-næringen god for de aller fleste.

Arild Gustavsen - 13.09.2021

 

Det er fortsatt mangel på råvarer i en del sektorer, samt utfordringer med transport frem til markedene. Årsaken er uten tvil alle restriksjoner som pandemien har tvunget frem. Imidlertid er det slik at så lenge markedet styrer uten innblanding av myndigheter, finner man alltid løsninger. Vareknapphet utløser kreativitet, og hjulene ruller likevel så godt at alle undersøkelser forteller om markeds-tilfredshet på tross av vareknapphet. Det er en interessant observasjon.

En del aktører er urolige for at et nytt stortingsflertall vil utløse enda større fokus på klimakrav som lett blir symbolpolitikk for BA-næringen. Det løser ingen ting at man setter krav til bruk av elektriske gravere når man må ha store dieselaggregat gående i skjul hver natt for å lade batteriene. Men også her er det markedet som rår, og slippes bransjen løs med egne ideer, skal vi se at under skjer. Som kjent ordnes undre på dagen, mens mirakler tar litt tid.

Ha en god uke.