Fra 1. april er det forbudt å basere midlertidige behov for arbeidskraft på innleide arbeidstakere.

Arild Gustavsen - 11.04.2023

I Norge skal arbeidstakere enten være fast ansatt, eller være uten arbeid. På annet vis er det umulig å tolke det nye regelverket.

Det finnes noen få unntak i det nye regleverket dersom man leter godt. Men for Oslo, Viken og tidligere Vestfold er totalforbudet uten unntak. 

Kommentar; Vi er spent på om dette er godt nok utredet fra Regjeringens side. Vi ser det som en stor fordel at arbeidslivet fungerer. Perfekt vil det aldri bli. Og det skal vi være glade for. Perfekte løsninger fungerer normalt svært dårlig fordi de fleste av oss ikke er perfekte.