Full krasj i diskusjonen om fagbrev i bygg- og anleggsbransjen.

Arild Gustavsen - 13.11.2017

DiBk endrer forvaltningsmessig praksis med hensyn på krav til fagbrev i foretak med ingeniørkompetanse fra 1. oktober i år. DiBk sier ingen ting om foretak med utdanning på teknisk fagskolenivå. BNL raser over denne praksisendring. De mener at dette er feil vei å gå. Vi i Argus deler selvfølgelig BNL sitt syn i sakens anledning. Men så kom prikken over i-en nå i helgen. Julie M. Brodtkorp, ny adminsitrerende direktør i MEF går ut i en artikkel på NRK.no og mener at hele kravet til fagbrev i Bygg- og anleggsbransjen bør fjernes. Og hun har en hårreisende dårlig argumentasjon i våre øyne. Velkommen til den store andedammen.