Full stopp for røyking for alle.

Arild Gustavsen - 07.08.2014

Som hovedregel vil det fra 1. juli ikke lengre være tillatt å legge til rette for røykerom eller røykeboks på arbeidsplassen.

Det finnes noen unntak. Dette gjelder i de tilfeller der arbeidstakerne ikke kan forlate arbeidslokalene i løpet av arbeidstiden (det er svært få). I slike tilfeller kan arbeidsgiver tillate røyking i særskilte angitte rom. Men dette forutsetter at arbeidsgiver stiller tilsvarende røykfrie oppholdsrom av minst samme standard til disposisjon.

Gamle røykerom skal benyttes til andre formål.