Gebyrfri ansvarsrett etter revisjon av Byggeskasforskriftens § 9-1?

Arild Gustavsen - 21.11.2012

Det ser ut som vi i fremtiden skal slippe gebyr for ansvarsrett dersom vi har en sentral godkjenning – i alle fall om vi tolker den reviderte forskriftsteksten med sunn fornuft. Det fremgår nemlig av denne bestemmelse at tildeling skal skje uten godkjenning – dersom man er prekvalifisert gjennom den sentrale godkjkenningsordningen. Og når intet arbeid er utført – blir det vel vanskelig å kreve gebyr? Eller hva tror vi?

 

Følg med på vår nyhetsside www.argus.no  – og du får svar. Myndighetene vil avklare dette nærmere slik vi forstår det.