Gjermundshaug Gruppen går i kompaniskap med Trond Musdalslien!

Arild Gustavsen - 15.04.2013

Etter et kort besøk som daglig leder hos Åge Haverstad på Harpeoss er Trond Musdalslien tilbake på Lillehammer med etableringen av  Anlegg Øst Entreprenør AS. Gjermundshaug Gruppen går inn med 51% og Trond Musdalslien med 49%. Det satses i kjent stil.
Gjermundshaug Maskin AS server alle virksomheter Gjermundshaug er majoritetsaksjonær i med nødvendig maskiner og utstyr. På denne måten sikres en effektiv utnyttelse av de store og kapitalkrevende insvesteringer som må til i dagens konkurranse. Gjermundshaug Gruppen har utviklet betydelige administrative ressurser som Anlegg Øst Entreprenør AS også vil dra nytte av.
Det blir spennede å se hvordan de tar seg til rette i markedet. Det kommer mye samferdselsmidler til regionen, og noen biter av denne kaken har nok Gjermundshaug/Musdalslien planer om å forsyne seg med. 

Argus har fått oppdraget med å få selskapet opp å stå på med hensyn på systemer og sentral godkjenning.
Og vi ønsker lykke til med satsningen.