God grunn til bekymring i bygg- og anleggsnæringen.

Arild Gustavsen - 09.10.2022

 

Skatteskjerpelser og mangel på bevilgninger i statsbudsjettet for 2023 gir bråstopp for svært mange i bygge- og anleggsbransjen. Statsbudsjettet har ikke satt av en krone til nye vei- eller baneprosjekter. I tillegg reduseres vedlikeholds-bevilgningene. Kraftige skatteskjerpelser bidrar heller til økt investeringslyst for mange i vår bransje.

Stein Lier Hansen i NHO – Norsk Industri sier; jeg er sjokkskadet over skatteøkningene regjeringen nå pålegger det norske næringslivet generelt og industrien spesielt. 

Oljegründer, Ståle Kyllingstad sier følgende om skatteøkningene: Der ser ut som noen har mistet gangsynet fullstendig. Han mener det totale skattetrykket i regjeringens forslag til statsbudsjett er altfor høyt. I tillegg er han særs kritisk til den nye arbeidsgiveravgiften. 

Og vi andre får bare holde oss fast som best  vi kan.