Har din virksomhet salgsinntekter på 70 mill. kroner, balansesum på 35 mill. kroner eller gjennomsnittlig 50 årsverk i regnskapsåret, møter du fra 1. juli 2022 åpenhetsloven.

Arild Gustavsen - 03.04.2022

 

Det er og har vært stor debatt om hvor viktig denne loven vil bli for oss i bygg- og anlegg. Vi registrerer at flere og flere tar til orde for at den kan bli svært viktig, selv om meningene fortsatt er svært delte. Vi anbefaler derfor våre kunder å følge forbrukerdirektørens råd, og starte med disse punktene:

 1. Forankre ansvarlighet i styret 
  Det må forankres i styret at virksomheten skal overholde pliktene etter åpenhetsloven. Styret bør vedta en plan for hvordan virksomheten skal utføre aktsomhetsvurderinger, og planen må omfatte leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Det må også besluttes at virksomheten skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til lovens retningslinjer, samt at virksomheten skal overholde informasjonsplikten. Det er viktig at ansvaret for å gjennomføre planene blir tydelig plassert i virksomheten. 

  Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal første gang publiseres innen 30. juni 2023, ett år etter loven trer i kraft.

 2. Retningslinjer og bedriftskultur
  Det bør etableres retningslinjer for hvordan virksomheten skal jobbe med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Eksisterende retningslinjer må oppdateres i tråd med åpenhetslovens krav. Dette omfatter retningslinjer for krav til leverandører og forretningsforbindelser.

  Retningslinjene bør kommuniseres internt i hele virksomheten, og bli en del av bedriftskulturen.

 3. System for håndtering av informasjonsplikten
  Det må etableres systemer for håndtering av henvendelser om informasjon fra enhver som ber om det.

  Husk at informasjonsplikten trer i kraft allerede fra 1. juli 2022. Virksomheten må derfor kunne ta imot skriftlige forespørsler om informasjon, fordele ansvaret for behandling av forespørsler, og svare på henvendelser innen fristen på tre uker.

 4. Kartlegging
  For å oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, må virksomheten ikke bare ha oversikt over forhold internt i sin egen virksomhet, men også oversikt over alle sine leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser. Kartlegging kan ta tid, så det er ingen grunn til å vente.

 5. Risikoanalyse
  Når arbeidet med kartlegging er utført kan jobben med å danne et risikobilde begynne. Det må foretas en analyse av hvor stor risiko det foreligger for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de ulike delene av virksomheten internt, i leverandørkjedene og overfor øvrige forretningsforbindelser.

  Ved å analysere risiko kan virksomheten foreta prioriteringer av de områdene der risikoen er størst, og begynne det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger innenfor disse områdene.