Høye drivstoffpriser merkes best hos transportørene våre.

Arild Gustavsen - 25.04.2022

 

Forrige uke hadde Scandinavien Certification (SC) en oppfølgingsrevisjon hos et busselskap på Østlandet. Daglig leder i selskapet fortalte at de budsjetterte med en bunnlinje på 5 % av selskapets omsetning for 2022. De hadde lagt inn en drivstoffpris på kr. 13,- pr. liter i dette budsjettet. Når de nå endret prisen til kr. 19,- pr. liter – viste den samme kalkylen at de ville gå med 20n b% i minus. 

Konklusjon; Dersom myndighetene ikke gjør noe raskt med avgiftssystemet på drivstoff – sitter vi med en stor utfordring i AS Norge.