Hvordan skal man håndtere kontroll i byggesaker etter 1. Januar 2013?

Arild Gustavsen - 02.11.2012

Argus har laget et eget veiledningsdokument i Safedoc for praktisk gjennomføring av kontroll på 3 nivåer. Søk på begrepet "kontroll i byggesak" og du finner et oversiktlig veiledningsdokument.