Kaos med hensyn på HMS og SHA

Arild Gustavsen - 17.03.2014

Vi får stadig spørsmål om SHA-erklæringer. I den forbindelse er det viktig å være klar over følgende: Forskrift om Offentlig anskaffelse er ikke endret og den stiller fortsatt krav om en HMS-erklæring i forbindelse med offentlige oppdrag. "Noen" offentlige oppdragsgivere tror at HMS-begrepet er erstattet med SHA, og stiller derfor krav om en SHA-erklæring i forbindelse med offentlige anbud. Det er galt og juridisk på "bærtur". Det er byggherrens ansvar å utarbeide en SHA-plan i ethvert tiltak som omfattes av Byggherreforskiften. Entreprenørens ansvar er å tilpasse eget HMS-arbeid til byggherrens SHA-plan. Så enkel er jussen.

Men – når det er sagt – kan en privat oppdragsgiver kreve det han har lyst til, f.eks en SHA-erklæring. Vårt forslag er da å endre navn i headingen på SHA-erklæringen.