KOFA får tilbake sin gebyrmyndighet!

Arild Gustavsen - 07.03.2016

Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) ser nå positivt på å få tilbake sin gebyrmyndighet ved en foreslått regelendring. Alle høringsinstanser er positive. Man ser at det var et galt grep å fjerne gebyrmyndigheten. En offentlige innkjøper risikerer nå med andre ord ikke bare å måtte erstatte det faktiske tap en forbigått leverandør vil ha, men også å få et gebyr for sin ulovlige handling, vel og merke; dersom klager får medhold i sin klage. Og det er gode grunner for å reise saker for KOFA. Ingen er råere på å falle for lave priser enn det offentlige. Egne tildelingskriterier betyr mindre og mindre. I det hele tatt viser det offentlige for tiden en så stor forakt for det private at vi begynner å se konturene av en alvorlig tillitskrise. Vi i Argus venter bare på at bransjeorganisasjonene skal våke opp av søvnen. Vi ser tilløp!