KOFA sine råd koster flesk og gir deg lite. Ta heller kontakt med Argus.

Arild Gustavsen - 14.01.2013

Som kjent er det nå domstolene som har overtatt myndigheten til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige anskaffelser. Dette har naturlig nok fått store konsekvenser for KOFA (klageorganet for offentlige anskaffelser), som fra sommeren 2012 er blitt et rådgivende organ uten myndighet. I tillegg er klagegebyret der i gården like godt øket fra kr. 860,- til kr. 8.000,- fra den 15. mai 2012 (bra økning det..)
Dersom du er blant de av våre kunder som nå finner KOFA lite verd å kontakte, har vi et forslag til deg; Ta kontakt med produkt- og markedsansvarlig Arild Gustavsen hos oss. Han vet hvilke advokater du skal bruke – eller absolutt ikkeskal bruke. Gode advokater koster litt – men akkurat det betaler seg som regel godt.