Kontroll i byggesaker kan bli et lovregulert yrke i stedet for en funksjon som krever godkjenning.

Arild Gustavsen - 18.06.2012

I og med at ESA hevder at dagens krav om obligatoriske godkjenninger er i strid med Norges forpliktelser etter EØS avtalen, vil myndighetene nå utrede alternative måter for å sikre kvaliteten i byggverk.
I henhold til ”Byggemeldinga pkt. 6.11 side 95” er bruk av lovregulerte yrker et alternativ til godkjenningsordningen som nå skal vurderes.

 

Autorisert entreprenør?

Å være regnskapsfører er et lovregulert yrke. En regnskapsfører er forpliktet til å gjennomføre løpende kursing i regelendringer for å beholde sin autorisasjon. Er det noe tilsvarende myndighetene tenker seg? Da er vi tilbake til utgangspunktet – autorisert entreprenør – og gamle skilt vil få sin blomstringstid. Vi går uansett spennende tider i møte – og den obligatoriske uavhengige kontrollen som skal trå i kraft 1. januar 2013 er vi mer enn spent på utformingen av, nettopp på bakgrunn av disse signaler.