Krav til sentral godkjenning for uavhengige kontrollforetak utgår!

Arild Gustavsen - 14.02.2012

Senest for 14. dager siden ble Norge presset av europeiske samarbeidsorgan til å gi etter på kravet om sentral godkjenning for aktører som ønsker å drive obligatorisk uavhengig kontroll.

I praksis vil man da kunne benytte "lokal godkjenning".