Kravene til bruk av personsikre glass i bolig blir redusert.

Arild Gustavsen - 21.01.2013

Kommunal- og Regionaldepartementets (KRD) sitt arbeid med endringer i TEK 10 § 12-20 er nå avsluttet. Kort fortalt sløyfes kravene til personsikre glass i første og annen etasje av boliger. Kravet om personsikre glass vil nå bare gjelde f.o.m. plan 3. I tillegg sløyfes kravene til personsikre glass i balkongdører og glassfelt mot balkong.

NB: TEK 10 angir minstekrav. Det er lov å bygge «litt» bedre. Aldri dårligere.