KS-2010 – Byggherreforskriften – HMS-plan er nå oppdatert i Argus Safedoc.

Arild Gustavsen - 22.11.2021

 

Det er kravene til Byggherren som nå er innskjerpet. Terskelen for innslag er halvert, dvs. at dersom det skal arbeides over 250 timer mot før 500 timer, eller 15 dager sammenhengende mot før 30 dager, på en bygge-/anleggsplass der kontrakten går mellom profesjonelle parter, NB: gjelder som kjent ikke i forbrukerforhold, skal byggherren nå utarbeide en SHA-plan for prosjektet og i større grad enn før – peke på den risiko som faktisk kan være til stede både ved prosjektering og utførelse. KS-2010 er det dokumentet du bruker nå du skal tilpasse din egen HMS-plan til byggherrens SHA-plan.