Kvalitetsstyringsrutinene i Argus Safedoc er nå oppdatert.

Arild Gustavsen - 26.09.2016

DiBk fortsetter sin tilsynsaktivitet og er ved sine tilsyn fokusert på kvalitetsstyringsrutinene som kreves i SAK10, § 10-1, Jf 12-2 til 12-5. Pass på at du har hentet inn siste versjon, slik at du ikke blir svar skyldig når de dukker opp for å eksaminere deg på innholdet i disse. Aller helst bør du ta kontakt med oss, slik at vi kan bistå deg med forberedelsen.