Lange dager er påviselig risikofylt arbeid, påstår Arbeidstilsynet. Det er det ikke, sier LO. Hvem skal vi tro på? Er det blitt organisasjonsplikt i Norge?

Arild Gustavsen - 14.05.2018

På AT sin hjemmeside påstås følgende; Selv om det er individuelle forskjeller mellom ulike arbeidstakere, viser forskningsstudier at den generelle risikoen for ulykker øker med rundt 50 prosent dersom arbeidstiden er over åtte timer. Ved enda lengre daglig arbeidstid, typisk arbeidsdager over 12 timer, vil den generelle risikoen for arbeidsulykker fordobles.

Vi sliter litt med å forstå forskningen. Det er noe med hva man har som utgangspunkt for sin forskning. Dersom utgangspunktet er at arbeid er en forbannelse – tror vi forsningsresultatene blir som AT hevder. Vi for vår del mener at arbeid er en velsignelse. Og dersom man trives i arbeidet, tror vi ensidig fokus på arbeidstid er galt. Det ville vært interessant å sett forskning med utgangspunkt i at arbeid er en velsignelse – ikke en forbannelse.

Henry Ford; Kun når jeg arbeider befinner jeg meg vel – da er jeg hos min egen tanke.

Utfordringen generelt for bygg- og anleggsbransjen er at LO ikke tror på den forskningen som Arbeidstilsynet viser til og innvilger søknader for de organiserte med hensyn på formålstjenlige arbeidstidsordninger. Arbeidstilsynet sier nei til de samme ordninger. Å være UE uten fagorganiserte er snart en umulighet på de store utbygningsprosjekter her i landet.