Lov om lønnsplikt under permittering ble som antydet i vår nyhet den...

Arild Gustavsen - 08.01.2014

... 20. Desember endret fra 1. Januar 2014.

Det er nå 20 dagers lønnsplikt både ved hel og redusert permittering. Vi har på bakgrunn av regelendringen endret teksten i KS-5300 - Permitteringsvarsel. Dokumentet ivaretar nå også i større grad kravet til umiddelbar varsling av NAV slik Arbeidsmarkedslovens § 8 krever. 

NB:
Informasjonen du finner om permittering på sidene 10 og 11 i del 3 av Argus-håndboken for 2014, kan av noen NAV- ansatte oppfattes som lite presis. Vi vil presisere regelendringene grundig i neste utgave av håndboken.