Lov om lønnsplikt ved permittering endres fra 1. Januar 2014.

Arild Gustavsen - 20.12.2013

I statsbudsjettet for 2014 foreslo regjeringen at lønnsplikten ved permittering skal økes fra 10 til 20 dager. Så langt vi har forstått det, ble statsbudsjettet vedtatt med denne endring. I praksis må i så fall "Lov om lønnsplikt" endres. Vi antar dette er i ferd med å skje i disse dager.