Miljøfyrtårn blir bare bedre og bedre – som alternativ til NS-EN ISO 14001:2015 for de som kun trenger en Miljøsertifisering.

Arild Gustavsen - 30.10.2022

Argus har godkjente Miljøfyrtårn-konsulenter, både med hensyn på ett enket foretak, og de som er i en kjede/har flere datterselskap (kontor-modellen). Det som nå skjer, er at Miljøfyrtårn nærmer seg mer og mer ISO 14001 med hensyn på frihet til selv å fastsette de kriterier man sertifiseres på. Det er meget positivt. Så er du interessert, så er det bare å ta kontakt med oss i Argus. Vi er der for nettopp deg!