Nasjonal statistikk for klimagassregnskap er på gang. I alle fall er det sterke krefter som ønsker slik statistikk velkommen.

Arild Gustavsen - 06.02.2023

Bygg- og anleggsvirksomheten er direkte og indirekte ansvarlig for 15 prosent av de totale klimagassutslippene fra norsk økonomisk aktivitet. I tillegg kommer påvirkning næringen har for utslipp i andre land gjennom eksempelvis importerte byggevarer. Byggenæringens klimagassfotavtrykk ligger i flere sektorer som transport, industri, drift av bygg mv. Det finnes mye statistikk på ulike deler av byggenæringens utslipp, men det er behov for utvikling av et «samlet sett» for å måle byggenæringens påvirkning.  

Så vet vi det. Dersom du prosjekterer og ufører byggearbeider på et nybygg i dag, krever TEK17 at du også leverer et klimagassregnskap for de arbeider du har gjort. Summen av alle disse regskaper er ditt totale avtrykk. Dette er et krav enten du er ISO-sertifisert eller ikke. 

Vi lever i grønne tider – det merkerr vi alle.