«Noen» kjenner ikke kravene til bærende stålkonstruksjoner i byggverk.

Arild Gustavsen - 18.05.2020

 

Betongelementforeningen og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) ønsker iflg. Bygg.no å tydeliggjøre regelverket rundt sveising/armering. De hevder at foretak med sentral godkjenning ikke uten videre kan sveise armeringsstål til bruk i byggverk. Og det har de rett i – bortsett fra at oppskriften de kommer med for å gjøre dette lovlig er svært mangelfull for å si det mildt. De fokuserer på kravene til godkjente sveisere og sveisekoordinatorer og glemmer at det er krav til sertifisering for CE-merking etter NS 1090-1. Dersom man velger en slik sertifiseringsprosess, vil kravene til sveisere både i NS-EN ISO 17660 og andre sveisestandarder være tilfredsstilt før sertifikat foreligger.

Disse bransjeorganisasjonene burde heller pekt på sertifiseringsprosesser – enn på elementer i faglige krav. 

1.         Sentral godkjenning setter krav til faglig utdanning og praksis for faglig ledelse.

2.         Personlige sertifikater forutsettes for alle fagområder i den sentrale godkjenningsordningen.

3.         Produkt- og produksjonssertifikat kan sammenlignes med personlige sertifikater i denne sammenheng.

 

Men for Argus kunder som på noe tidspunkt skulle komme i tvil – er det hjelp å få.

Velkommen.