NS 3901 Risikovurdering av brann i byggverk er nå revidert

Arild Gustavsen - 20.09.2012

Revisjonen er basert på samme prinsipper som ligger til grunn før øvrige risikovurderinger i BA-bransjen, jf. en rekke forlag i Argus safedoc.

"En viktig endring i den reviderte standarden er at den i tillegg til risikoanalyse omfatter komparativ analyse. Det vil si en analyse somsammenligner det aktuelle byggverket (analysebyggverket) med et
referansebyggverk. Referansebyggverket er utformet i samsvar med preaksepterte ytelser gitt av myndighetene. Sikkerhetsnivået i referansebyggverket gir dermed uttrykk for akseptabel risiko. Hensikten med en komparativ analyse er å vise at brannsikkerheten i et analysebyggverk er minst like god som i referansebyggverket. Dette er den vanligste tilnærmingen i forbindelse med brannteknisk prosjektering.

En viktig forutsetning er at en komparativ analyse skal gjennomføres ved vurdering av brannscenarioer. Standarden angir også obligatoriske brannscenarioer som skal vurderes.

Den reviderte utgaven av NS 3901 Krav til risikovurdering av brann i byggverk er tilgjengelig på Standard Norges nettsider." - Jf. www.dibk.no