NTB melder at det totale etterslepet på vedlikehold av kommunale vannforsyningsanlegg er på hele 220 milliarder kroner ifølge en nylig kartlegging.

Arild Gustavsen - 10.06.2019

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) undersøkte nylig tilstanden på vann­forsynings­anleggene i Norge og konstaterte at gjennomsnitts­karakteren på vann­forsynings­anleggene er 3 på en skala fra 1–5 hvor 5 er best (helt ny) og 2 innebærer at funksjonaliteten er truet.

Med andre ord: Det skal være nok å ta tak for både rørleggere, maskinentreprenører og andre aktører i bransjen.

Tilrådning
Vi ser at fler og fler kommuner sysler med tanker om å kreve ISO-sertifiserte systemer. Kanskje det er lurt å være i forkant av kravet?