Ny byggherreforskrift fra 1. januar 2021

Arild Gustavsen - 11.01.2021

 

Byggherren har fått et utvidet ansvar, og denne virkelighet skal fanges opp av systemene. Argus oppdaterer i disse dager både HMS-planen tilpasset Byggherrens SHA-plan, samt vårt forslag til ny SHA-plan. For å slippe stadige justeringer bruker vi litt tid på dette – slik at dokumentene i Safedoc faktisk holder vann når de er revidert. Månedsskifte mars/april er vår endelige dato for reviderte dokumenter.