Ny portal gjennom Altinn for søknader ifbm Sentral Godkjenning

Arild Gustavsen - 11.01.2016

Den nye portalen er testet ut hos en rekke kunder allerede og fungerer svært godt. Kravene i ny godkjenningsordning kan kort oppsummeres slik:

 

* Formalkravene er innført – dvs. forvaltningsmessig praksis er endret ved at man ikke kan kompensere for manglende utdanning med lang praksis som før.

* Kravene til referanse-prosjekter er som før.

* HMS-erklæring, dokumentasjon for skatter og avgifter, vitnemål, og organisasjonsplan er blitt obligatoriske vedlegg.

* Kvalitetsrutiner skal bekreftes.

* I tillegg kan det legges inn valgfri tilleggsdokumentasjon for yrkesskadeforsikring og om virksomheten er godkjent opplæringsbedrift.

 

Noe mer arbeid er det. Men når Argus har fått nødvendige rettigheter (rolle som konsulent for sentral godkjenning) og du som kunde har skaffet oss svar på de spørsmål vi stiller om din organisasjon og dine prosjekter, går det hele som en lek. Vi ønsker den nye portalen velkommen.