Nye krav i offentlige anbud. Norge skal være best i klassen. Det er Paris-avtalen som bestemmer i landet vårt.

Arild Gustavsen - 02.01.2023

 

For at Norge skal klare å nå klimamålet vi har satt oss under Paris-avtalen, er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. I stadig flere deler av transportsektoren er det nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy, og i dette skiftet skal det offentlige ligge foran. Derfor innfører vi nå krav om nullutslipp også for tunge varebiler i offentlige anskaffelser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. 

Det betyr i praksis alle biler under 3,5 t. Så vet vi det.