Nye krav til dokumentert opplæring ved graving av grøfter og forbud mot bruk av fossile energikilder til oppvarming av byggverk har trått i kraft 1. januar i år. Det kjøres allerede tilsyn på det. Vi skriver 16 januar.

Arild Gustavsen - 16.01.2022

 

Grøfter

Kapittel 20 i Forskrift om utførelse av arbeid, populært kalt «grøfteforskriften» er «strammet» inn fra 1. januar 2022. Er grøften dypere enn 1,25 meter, kreves dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeid i grøfter. Vi har revidert dokumentet A-0411 – Dokumentert sikkerhetsopplæring. Enkelt å bruke. Du finner det ved å søke i Safedoc.


Fossilfrie byggeplasser

Takket være det «grønne skiftet», blir alle nå tvunget til å bruke strøm som energikilde på byggeplass under byggeaktiviteter – enten du har strøm eller ikke tilgjengelig. Du løser ikke denne utfordringen ved bruk av dieselaggregat. Det må bli travle tider for e-verkene våre.