Nye krav til maskiner og utstyr som er utstyrt med alle former for energi.

Arild Gustavsen - 22.03.2021

 

Det kreves nå en rutine for «Lås- og merk» av alle maskiner og annet utstyr som benytter energi. Statistikken viser at maskiner med «innlåst» energi ofte er årsak til alvorlige ulykker. Argus oppdaterer i disse dager alle sine instrukser med hensyn på kravene til «lås- og merk». Dersom du har håndbøkene i app, vil endringen være på plass så snart vi er ferdige med oppdateringen. Har du sikkerhetsinstruksene i papirhåndbøker, må du vente til neste års-revisjon for å se dette. Vi anbefaler alle og gå over til app, da regelverket ikke lenger er statisk, men rett og slett dynamisk.