Nye nettsider om sosial dumping for offentlige oppdragsgivere.

Arild Gustavsen - 05.08.2013

På de nye sidene finner du informasjon om sosial dumping og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, rettledning om hvordan man stiller og følger opp krav, svar på ofte stillte spørsmål om forskriften og ulike eksempler fra offentlige virksomheter.

Her finner du dei nye sidene: http://anskaffelser.no/sosial-dumping