Nye prioriteringsområder for kommunens tilsynsoppgaver fra i dag av.

Arild Gustavsen - 03.01.2022

 

Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at: 

  • det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer
  • etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige.