Nytt HMS-regelverk fra 1. januar 2013

Arild Gustavsen - 28.03.2012

47 av dagens HMS-forskrifter erstattes fra 1. januar 2013 av 6 nye og omfattende forskrifter. Dette får store konsekvenser for ditt
HMS-system. Argus AS er i ferd med å endre både håndbøker og dokumentsammensetninger slik at alt er tilrettelagt i henhold til nytt regelverk i god tid før 1. januar 2013.

Vi vil i løpet av høsten også kjøre kurs i det nye regelverket kombinert med kurs i kvalitetssikring og kontroll med hensyn til kontrakts- og kundekrav. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon i løpet av våren.