Nytt seriøsitetsregister for bransjen ser snart dagens lys – hvis ingen får stoppet galskapen.

Arild Gustavsen - 18.09.2017

Høringsfristen for forslaget til nytt og frivillig seriøsitetsregister utløper 30 september. Og vi i Argus oppfordrer alle våre kunder til å protestere høylydt på en ordning som til tilforveksling blir lik dagens sentrale godkjenningsordning, som for øvrig også er en frivillig ordning. Vi kan ikke forstå annet enn at dette kun er i byråkratiets interesse – ikke skattebetalernes – byråkratiet sikrer seg selv mer arbeid på denne måten. Seriøsiteten i bransjen kommer først den dagen byggherren er villig til å betale prisen for seriøsitet og kvalitet. Redaktøren av denne spalten startet som anleggsleder i 1971 og har hørt budskapet om at kvalitet skal vektlegges og ikke bare pris i nærmere 50 år, uten å ha sett annet enn snurten av det – helt sporadisk. Vi kommer til å høre den samme leksen de neste 50 årene også. Så ta pennen fatt og protester på myndighetenes forvaltningen av våre skattemidler.