Nytt søknadsskjema for bruk..

Arild Gustavsen - 02.05.2013

..av utenlandske kompetansebevis.

Et utenlandsk kompetansebevis er ikke automatisk gyldig i Norge. Man må ha tillatelse for benytte slike. Arbeidstilsynet har nå utarbeidet nye søknadsformularer til dette formålet. Du finner disse på www.arbeidstilsynet.no. Så ta deg bryet med å få dette formeldt i orden. Det sparer deg for trøbbel om noe skjer.