Obligatorisk uavhengig kontroll utsatt igjen

Arild Gustavsen - 28.03.2012

Vår mistanke slo til for fullt. Og vi har en magefølelse som sier at den kontrollen loven krever vil se helt annerledes ut enn det vi har hørt frem til nå. Vi tror dagens kursholdere forteller markedet eventyr.

Liv Signe Navarsete begrunner utsettelsen med følgende:

» Hun tror ikke det er tilstrekkelig med kompetente kontrollforetak i alle landets kommuner.

» Hun er usikker på om rammene rundt obligatorisk uavhengig kontroll er klare nok.

 
Vår kommentar:
Hun er usikker på hele ordningen!

 

Historikk

»  Departementet startet arbeidet med ny Plan- og bygningslov i 2003/2004.
»  Sommeren 2005 var utkastet klart og Statens Bygningstekniske etat ba alle aktører å bruke sommerferien sin på å
 lese høringsutkastet.
»  Loven skulle så trå i kraft – først i 2008, så i 2009, og endelig i 2010.
»  Den trådte i kraft 1. juli 2010. Men uten ett svært viktig område – obligatorisk uavhengig kontroll.
»  Ikrafttredelsen av denne ble utsatt til 1. juli 2011.
»  Ny utsettelse. Nå skal regelverket garantert trå i kraft 1. juli 2012.
»  Onsdag 21. mars – i går – utsettes dette på nytt. Ny dato settes til 1. januar 2013.
»  Imellomtiden har kommunaldepartementet endret en rekke ting i dette regelverket. Søknadsplikt for våtroms-arbeider,
 sentral godkjenningsordning for kontrollforetak etc.

  

Vår kommentar: Dette begynner å bli patetisk. Og det svekker tiltroen til at vi har kompetente myndigheter. Det tegnes et bilde generelt i media nå at en stor inkompetanse hos de som er satt til både og tarbeide regelverket og forvalte det. Vi liker det ikke!

 

Hva gjør vi nå med våre egne planlagte kurs?

Vi liker rett og slett ikke å levere noe våre kunder ikke har behov for. Kurs i obligatorisk uavhengig kontroll må selvsagt på bakgrunn av informasjonen ovenfor – utsettes på ubestemt tid.

 

MEN HVEM ER DET EGENTLIG SOM SKAPER UTFORDRINGER FOR DEG?

Er det myndighetene – eller er det oppdragsgiverne dine? Vi tror at mange entreprenører lett gir etter for oppdragsgivere som er mer bevandret i standarder og regelverk enn hva de selv er. Vi ser dette hele tiden i egenskap av å være involvert som rådgivere når det låser seg i kontraktsammenheng. Vi tror tiden er inne for å dele denne kunnskapen med våre kunder.

 

KURS I KVALITETSSIKRING OG KONTROLL – SETT I LYS AV KONTRAKTS- OG KUNDEKRAV ER PÅ TRAPPENE.

Vi kommer med nærmere informasjon om dette i løpet av våren. Inntil videre – så senker du skuldrene og stoler på at Argus vet hva de gjør.