Obligatorisk uavhenging kontroll av våtromsutførelse er mindre omfattende..

Arild Gustavsen - 11.02.2013

..enn man tror

De aller fleste rørleggere tror at omfanget av obligatorisk uavhengig kontroll er vesentlig større enn det som faktisk er kravet.
Kontroll av utførelsen omfatter: 

Kontroller plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert.

Gjennomfør visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk.

Kontroller utløp til gulv for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget cisterne.

Kontroller samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt.

Obligatorisk i alle tiltaksklasser.

 

PS:

I 1913 var klasseforskjellene vesentlig større her i landet enn de er i dag, selv om vi kanskje er på vei tilbake til en annen form for klasseinndeling.  Men det er politikk og ikke fag – så det legger vi til siden nå. Men som en liten påminnelse til dagens regelverk – var det for 100 år siden ikke et eneste innlagt bad i bydelen ”Kampen” i Oslo der arbeiderne bodde, mens det i bydelen ”Uranienborg” hvor fiffen bodde var over 1000 innlagte bad. Vår kilde sier intet om hvor mange som bodde i bydelen Uranienborg, men den forteller at det bodde over 17000 mennesker på Kampen – der det ikke var et eneste innlagt bad.… Skal vi si det har skjedd en utvikling med hensyn på kravene til renslighet. Vi spør – har vi gått for langt i beskytte oss selv mot oss selv?