Offentlige innkjøpere og byggesaksbehandlere mangler dessverre ofte juridisk kompetanse, og kursene de får – holder ikke alltid hva de lover.

Arild Gustavsen - 23.11.2020

 

Vi ser en utvikling der manglende kompetanse fører til direkte og store kostnader for bransjen. Nå offentlige innkjøpere setter KOFA- avgjørelser til side for å ri egne prinsipper blir det galt. Det samme ser vi også med hensyn på byggesaksbehandling. Man kjører på med et helt unødvendig regelrytteri der sentral godkjenning ikke foreligger, på tross av at kommunen kjenner foretakene og vet at kompetansen er tilstrekkelig. 

Utviklingen bekymrer oss, og det undrer oss faktisk at de ikke selv ser at de påfører næringslivet helt unødvendige kostnader.