Olav H. Selvaag går ut mot universell utforming i Finansavisen dagen før påske.

Arild Gustavsen - 02.04.2013

Boligprodusentene, representert ved Olav H. Selvaag, hevder hardnakket at kravene om universell utforming av nye boliger gjør at boligutbyggingen stopper opp fordi prisene stiger unødvendig mye. Hvorfor unnlater de å fortelle sanneheten? Kravet om "universell utforming" av boliger er svært begrenset – og begrepet "tilgjengelig boenhet" er det får som forstår. I alle fall blant journalister. Argus anbefaler derfor sine kunder/lesere og klikke på denne link til Direktoratet for Byggkvalitet: http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Ofte-stilte-sporsmal/