Oppdatert dokumentbase og søketips for å finne de beste dokumenter

Arild Gustavsen - 22.04.2013

Argus har nå oppdatert hele sin dokumentbase og forbedret en rekke dokumenter. Under tilleggsdokumenter for de ulike fagområder finner du de beste sjekklister du bør bruke i kombinasjon med basisdokumentene i dine prosjekter.

Dersom du ønsker det:

Vi gir deg nettbasert opplæring.

Vi gir deg nettbaserte revisjonsavtaler (sikrer deg rett bruk av systemet og bruk av oppdaterte dokumenter til enhver tid.

Vi sertifiserer deg etter Argus Normen, slik at du har full glede av våre rådgiveres Veritas dokumentasjon.