Oslo Kommune går foran med nye krav til fagkompetanse i sine kontrakter med BA-næringen.

Arild Gustavsen - 06.06.2017

Vi tror at mange kommuner vil følge Oslo Kommune. Det tror vi fordi dette er en naturlig følge av myndighetenes økte krav til kompetanse generelt. Vi ser det spesielt ved den sentrale godkjenningsordningen. Et av kravene Oslo nå har vedtatt, er at 50 % av arbeidede timer i kontraktene skal være utført av FAST ansatte med fagbrev i angjeldende fag. Konsekvensen av dette faktum – er at Argus nå sakte og sikkert endrer sin kurspolitkk, og går tilbake til kurs for praksiskandidater som ønsker fagbrev, dvs. de som har mer enn 25 % lengre praksis enn normert tid ved en ordinær læreprosess, og som ikke ønsker å gjøre hele jobben på egen hånd, men i stedet få drahjelp til både relevante teoretiske kunnskaper og trening på eksamensoppgaver. I løpet av sommeren kommer vi med grundig informasjon om vårt kursopplegg for praksiskandidater fremover.